Hur gjorde du med dina attribut-bonusar?

Att ge varje spelare +1 från start är likvärdigt med att ge dem 15 Erfarenhet vardera.
...