PbTA i korthet:

Alla slag är uppdelade i tre utfall istället för de vanliga två (lyckas/misslyckas):
• Lyckas precis som man...