Finns väldigt mycket böcker till masquerade nu, i och med att de typ släpper massa matterial till V20 eller 4:th edition på print on demand, så man...