Nidendomen är riddarnas religion = ungefär kristendomen
Storme är vikinga-barbarernas gud = ungefär Tor eller Crom...