Jag tror att inte att 3 mil är en realistisk dagsmarsch i obanad tät skogsterräng (inklusive allehanda vattendrag som måste korsas), möjligen hälften...