Har ett macro för ob slag och en icke Rollable character sheet. Något av intresse?