Älskar skjutvapen, den stora demokratiska förlikaren!
Finns inget mer tillfredställande än att se en bonde med ett massproducerat gevär och...