Motståndstabellen! Det är en elegant och användbar mekanik. Den går snabbt att läsa av (förutsatt att du har fjäskat lite för någon med tillgång...