Titeln till trots ska jag försöka att inte vara obscen.

Finns det någon rot eller projektering som gör att man kan fördröja effekten...