Jag har förvaltningsbevis #63 av den statliga utgåvan. En pdf vore ju trevligt för att slippa skav. I vilken pledge ingick Noir till neotech?