S. 175
Totala antalet övertag räknas ut mot den högste försvararen och fördelas valfritt mellan försvararna....