Som Galdermester skriver är fördelen klart på ryttarens sida. Om denne trots allt misslyckas kan man se det som att riddjuret blir skrämt och stegrar...