Helt rätt. 20+ svårigheten är vad man slår över 20. Så som Galdermester skriver: resultat 23-9= Svårighet 14 med 3T6. Alla slår 3T6 då det inte...