SCEN 14
Primära Threads: Rädda Michael
Sekundära Threads: Stalker, Skuld till Jesse Tucker, Bror, Crooks Boon
Chaos Factor: 3 //Förra...