Jag har erfarenhet av att gruppen omedvetet har "valt" SLPer att återkomma vid flera tillfällen. Antingen genom att de bara gillat en SLP,...