Utan att ha spelat igenom någon av dem utan bara läst materialet så skulle jag rekommendera Elysium framför Maskinarium....