Du, det kan jag kolla på. Om jag kan söka i gamla forumet så hittar jag mig säkert. Det vore kul att koppla men jag vet att jag inte har tillgång...