KULT: Divinity Lost har mörka hemligheter och nackdelar vilka alla RP:er har. De är grundbulten i systemet kring hur äventyr och kampanjer genereras,...