Har ni några idéer på hur Elmendra kan vävas in i VV?