Smaken är ju som baken, och jag är väl en av de få som inte tycker att DoDT:s regelsystem är i speciellt "sämre" ä andra. Omständigt...