Har du hittat folk ännu för en kortare kampanj? Jag bor dock på Holodäckavstånd. Samma ålder, sett serierna flera gånger men minns knappt ändå....