Pöl, utan tvekan.
Är det inte samma sannolikhet för alla utfall så blir det inte singeltärning..