Som jag tolkar (och spelar) det så är det svärdet som används, och inte dolken vid riposter. Dolken är ett krav för att förmågan skall kunna användas....