Kaos väktare har ju en hel demonkosmologi! och demonkrigare, demonhattar, demonfärdigheter, demonvapen, demontatueringar osv....