Som rubriken lyder. Söker och köper coriolis då vi ska lira båda versionerna i min grupp