Eftersom du frågar efter för- och nackdelar.
Lvl system underlättar extremt mycket när en RP dör. Eller att det ges erfarenhetspoäng.
...