Folk som röker utan att visa hänsyn till andra (vilket kanske eller kanske inte innebär alla som röker)