Det finns ganska begränsat material till Eon IV men den mesta loren från tidigare versioner går helt att applicera på Eon IV.