Nja. Vad tyder på det, menar du?
Däremot satt jag själv som orakel på kung Ottars hög i Vendel vid midnatt för två somrar sedan....