Stort tack, Christian. Och jag från mitt håll är oerhört glad att jag lyckades nypa ett GothCon-ex av Suldokars Wake....