Det låter som AW, enligt Möllers citat, räknar med en grov indelning av storlekar, inte de exakta siffervärden som du nämner i dina exempel. Det...