Det ska inte ses som att en ryttare på häst i strid står på samma ställe och hoppar undan svärdshugg mot den, utan att den är i konstant rörelse...