Det är värt att nämna att det finns en del fördelar med att använda två vapen även om man inte har en stridskonst eller egenskaper från bakgrundstabellerna....