det är redan sålt, sorry att det tog sån tid att svara.