Det är två saker som jag ska fixa:
Dels är det ett fel i rollpersonsgeneratorn så att egenskapen Alviska ögat saknas för pyar (rubriken har...