Jag är team dolda händelsetabeller. Tycker det är helt rimligt att spelarna kan skaffa sig information om vad som finns i olika områden om det verkar...