På ett Lincon för länge sedan skulle jag och min grupp spela AD&D, vilket var helt nytt för oss som unga och gröna bara spelat diverse svenska...