Jag minns flera rollpersoner med värme även om det var några år sedan vi spelade. En orkisk omnimobil chaufför med röd mössa och konservativa värderingar...