Jag vill ha regler. Regler enligt det nya regelsystemet som ersätter de gamla.

Jag tycker även att det system för ålder/inåtvändhet...