Har det funnits planer på att överlåta kartritandet gällande Maiden rock till någon av era illustratörer med tanke på allt som hänt?
...