De var väldigt konstruktiva och kom ofta med glada tillrop när jag skulle spela eller skriva spelrelaterade saker, måla figurer eller dylikt. De uppmuntrade...