Jag är nykterist så jag dricker aldrig vid spelmötena. I de flesta av speltillfällena som jag varit med på är det inte heller särskilt allvarligt,...