Vår grupp har bara applicerat Övertag på vanliga anfall. Alltså inte Aktiva förmågor som Yxkonstnärens stöt på Novis, till exempel. Med detta som...