Tystnad, tagning.

Det är premiär för Monumentstaden och jag har beslutat mig för att köra testspelet via forum, så kallad play-by-post....