Jo jo. Men när ammon tar slut så försvinner ju omedelbart det som byggts upp. Kunskapen måste förmedlas, inte bara saker. Och en kultur av kunskap måste...