Tillkännagivande

Minimera
Inga tillkännagivanden ännu.

Forna Amerika jämfört med den Europeiska Federationen

Minimera
X
 
 • Filtrera
 • Tidsrymd
 • Visa
Rensa All
nya inlägg

  Forna Amerika jämfört med den Europeiska Federationen

  I neotechs värld har USA fölorat sin tidigare position som supermakt, om jag minns rätt har det varit någon form av inbördeskrig som nu lett till att landet har sönderdelats till ett flertal olika stater. Men hur ser situation ut i länderna[landet]? Hur är de militära, ekonomiska, teknologiska, politiska resurserna? Har infrastrukturen skadats? Hur krigsdrabbat är landet? Hur ser den finansiella/tekniska utveckligen ut? Går det att föra affärer där på ett tillfredställande sätt? /Finns exempel på hur länder som delas inte förvandlas till tredje världen./

  Hur pass mycket sämre är länderna jämfört med mäktiga EF som besitter hela Europa minus Storbrittanien, Ryssland och Skandinavien. Hollywood och den amerikaniserande populärkulturen har ju ersatts med ex. Paris och Berlin som de nya New York City och Los Angeles. Tyska och framförallt franska gjorde ju en comeback till motsats mot engelskan.

  Populärkulturellt lär ju EF ha sitt hollywood nu - vad görs för filmer där? Är de mindre mainstream & mcdonald's-liknande storproduktioner där film har återgått till att vara mer som en konstform istället för rena affärskoncept. Hur kan man också beskriva EF politiskt, framförallt utrikespolitiken? Nuvarande EU är ju en otillfredställande hybrid mellan en konfederation/federation som inte kan ha någon vettig, enande utrikespolitk - kör federationen vidare på det gamla Amerikas koncept om att leka världspolis?

  #2
  Är detta frågor till spelskaprna eller till oss alla?

  Om det senare, kan jag identifiera följande delfrågor
  A; Hur ser infrastruktur med mera ut?
  B; Finns det krisdrabbade stater som sönderdelats och behållit välstånd?
  C; EF-s politik och utrikespolitik?
  D; Världspolisfrågan?

  I tur och ordning blir min bedömning
  A: en av sakerna med infrastruktur är att den håller väldigt länge. Det är ganska otroligt att den skulle skadas allt för mycket. Kartan här http://www.greenpeace.org/usa/ReSize...es/seismic.jpg (ignorera den suspekta källan - snabbgoogling) visar på att i stort sett alla delstater kommer att fortsätta ha tillgång till sin egen autonoma energiförsörjning, och eftersom Kärnvapensilosarna finns lite överallt, så har landet förmodligen delats fredligt. Jag skulle tro att man inte har upplevt storkrig i området, utan att det tvärtom är tämligen lungt. Jmfr med situationen på arabhalvön - staterna må ha problem med gränsöverskridande brottslighet, terrorister och extremister vilka å sina staters vägnar attackerar över gränserna, men staterna själva är inte i krig. Med inkompetent ledarskap kan nästan hur mycket kapital som hälst förstöras, hur snabbt som hälst - observera sydafrika under 2000-talet, Venezuela under nuvarande ledare, eller Mosambique efter självständigheten. Samtidigt tror jag att de övriga staterna skulle lönnmörda en ledare som ställde till för mycket kaos - infrastrukturen bör innebära för stora samberoenden och överspillseffekter.
  Föreställ dig situationen i det gamla romarriket, under Gallienus http://en.wikipedia.org/wiki/Gallienus. en av de saker som är notervärda för antiknördar, är att Gallienus aldrig egentligen hamnade i konflikt med Postumus, eller med Zenobia (de två huvudsakliga upprorsledarna) - kommers fortsatte över gränserna, folk reste, och kände sig fortfarande som romare, trots att man följde olika romerska ledarskap. Det förekom gott om ingrepp, där parter hindrade varandra för att göra saker som var katastrofala, och när Postumus dog, invaderade Gallienus del väldigt snabbt och återinkorporerade territorierna, men av allt att döma drabbade detta inte provinserna eller befolkningen särskillt hårt.

  B; Ja, men det är sällan eller aldrig en process som låter dem behålla både 1) fred, 2) välstånd och 3) internstabilitet. Österrike-ungern för att ta ett praktexempel, lyckades behålla fred och välstånd, med internledarskapen hade ingen trovärdighet. Efter Ashokas katastrofregering föll hans rike sönder, och delstaterna behöll välstånd och stabilitet, men kunde inte hålla sams. Så, ja, men välj två för hur USA splittrades.
  Mitt förslag är att du tar 1&2 - en legitimitetskris skulle kunna vara väldigt roande, eftersom det sällan visas upp i rollspel.
  Exempelvis skulle det kunna innebära att folket ser sig som "amerikaner", och att röstandet (i de delstater som har kvar institutionen) är på 10% av befolkningen, och drabbat av fusk, vilket innebär att politikerna måste finna andra legitimitetskällor. Med viss sannolikhet skulle de välja att arbeta utifrån karismatiska modeller (snarare än traditionella, våldssamma eller byråkratiska), vilket innebär att senaten för republiken Sydstaterna skulle bestå av 11 kultledare, 4 kulturpersonligheter (skådespelare, journalister, debattörer), 6 condottierer/brottslingar/äventyrare/legoknektskompaniägare, 2 ex-atleter, 3 avdankade sexsymboler och bara 7-8 jurister/politiker och en mindre handfull (4-5) personer som köpt sina röster. Det ger en väldigt annorlunda dynamik i de beslut som fattas, dels eftersom de fattas av personer som är mindre kunniga på områden som lag och rätt, eller infrastrukturplanering, dels eftersom det till stora delar rör sig om personer som måste leverera sitt varumärke till sina väljare där hemma - på påtagliga sätt. Det bör göra den amerikanska politiken oerhört mycket mer volatil, och öppna upp för intriger över gränserna, när samma sekt finns representerad i både Sydstaterna, New-England och Montana. Karismatiska partier tenderar, när centralmakten är svag, att bli primära lojalitetsfoci, vilket innebär att när samma parti finns representerad i två stater, innebär det att de antingen tvingas in i en allians, eller också lever under ett konstant hot om förräderi eller sessecion från partikontrollerade områden. Politiken skiljs helt från vanligt folk, och kontrasten mellan dem som väljer att bli lojala till sin hemkommun, och de som spelar det interamerikanska spelet, borde bli påtaglig.

  C: Utan UK och Skandinavien, med ryssland som ett kvarvarande hot, hamnar EF i en naturligen defensiv position. Man kommer inte att kunna bedriva en speciellt expensiv politik. Snarare är det troligt att man arbetar med klientstater, och köpta proxypolitiker. EF kommer till varje pris vilja undvika en militär konflikt - oavsett hur stora resurser man har, är UK i sig tillräckligt stort som resursområde för att vidmakthålla en styrka som binder upp stora delar av armén, och gränsen mot ryssland är LÅNG. Även om EF kommer att kunna skydda sig mot vem som hälst, så är det rätt osannolikt att man kan ockupera eller vidmakthålla en ockupation på andra platser, utan befolkningens samarbete.
  Om du vill ha en expansivare EF-politik, ge dem militärbaser på olika platser, splittra Indien, vidmakthåll sibiriens avhopp från ryssland, och ge dem en försvarsallians med antingen moskva eller london - eller låt Canada bestämma sig för att bli del av EF. I samtliga fall ökar mariginalsäkerheten tillräckligt för att man skall våga sig på äventyrlig politik.

  D: min bild av Neogames gamla världskarta, var att det inte fanns någon tydlig hegemon, vilket särskillt skulle bevisas av att megaföretagen har status som stater. Utan en hegemon blir alla konflikter mer lokala, och ingen kommer att ha makt att ingripa över hela världen. För exempel på sådana situationer, se
  http://en.wikipedia.org/wiki/Concert_of_Europe
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pr...54-1132%29.jpg
  http://en.wikipedia.org/wiki/Diadoch....80.9330_BC.29
  http://en.wikipedia.org/wiki/Third_I...eriod_of_Egypt

  Kommentera


  • Kärlekscraft
   Kärlekscraft kommenterade
   Ändrar en kommentar
   Frågan/frågorna riktar sig både till spelskaparna och till alla.

   Bra om påminnelsen att storföretag har väldigt mycket makt också. Men hur skulle populärkulturen se ut inom EF?

   Skulle verkligen de nya amerikanska staternas medborgare verkligen kalla sig för amerikaner? Vi har ju latinamerika, sen också nordamerika. Sydstaterna försökte ju bryta sig fria under 1860-talet, om de lyckats vad skulle de ha kallat sig? Själva kallar vi oss för svenskar eller danskar/finnar/norrmän - men sällan för skandinavier.

  #3
  Allt detta är lite ändrat i NX jämfört med N2, och jag kan inte avslöja för mycket, men här är lite exempel på hur vi har tänkt oss det:

  De amerikanska staternas primära svaghet är att de är sjukt -insular-, de har förlorat sin militär, och sina mandat i omvärlden; ingen bryr sig längre om dem. Flera av dem är politiskt hyperradikala på olika vis, och har därmed väldigt otippade vänner/fiender baserat på ideologi. Det primära upplevda hotet för de flesta är dels varandra, dels Mexico, som är mycket mycket mäktigare rent militärt än någon enskild amerikansk stat. Men det rör sig inte fullt ut om någon sorts Dark Angel-liknande postapokalyps-Amerika; landet hade ett inbördeskrig, men skadades inte av WW3, och om hus och infrastruktur är förfallet och skadat beror det på klimatkollaps, negligence och politiska och ekonomiska problem, snarare än skador efter krig. (Tells exempel på förfall utan krig är bra här!) Amerikanskt företagande är i någon mån fortfarande en global kraft att räkna med - i synnerhet New England är säte för många stora och viktiga megakorporationer, och även tex Kalifornien är såpass rikt och stabilt att företagande och business fortfarande inte är något problem. Demokratin i de amerikanska staterna är kraftigt urlakad - i en är guvernörsvalen dokusåpor. De amerikanska staterna har också problem med aggressiva, beväpnade subkulturer som ger blanka fan i statsmakten och försöker leva på egen hand som survivalister och vigilantes. Men hos många, i synnerhet i de östra staterna, tänker man fortfarande på sig själva som amerikaner, och drömmer om en framtida återförening av landet. Det finns en svag strävan hos enstaka amerikanska stater att fortsätta leka världspolis, men ofta har den fått outsourcas på bisarra privata företag a'la Blackwater, då Mexico blockar mycket potentiell amerikansk imperialism i söder, och Europa och den asiatiska Tigeralliansen i resten av världen. Det finns dock enstaka amerikanska militärbaser i Latinamerika; jag kommer inte ihåg on the fly vilken amerikansk stat de tillhör.


  Europeiska federationen är NX-världens hegemon, som beter sig minst lika aggressivt som USA idag, men hela tiden under massiva propagandakampanjer om humanitära insatser etc, det luktar allmänt ganska mycket 'white man's burden'. EF har militärbaser, lydstater och dylikt över hela världen, men i synnerhet i Afrika och Mellanöstern. EFs situation kompliceras något av att så gott som hela världen har Weapons of Mass Destruction (tm), vilket gör även skurkstater som Iran, Sibirien och Madagaskar till ett realistiskt militärt hot, men de enda krafter i världen som -egentligen- kan hota Europa är Kina samt Tigeralliansen, vilket basically är ett hopkok av företagsstyrda asiatiska stater. I praktiken är Kina lika insulära som Amerika, så EFs primära rival i nästan alla lägen är Tigeralliansen. Men det finns också ett annat lager på det hela, och en ännu mer primär konflikt - politiska stalig makt versus megaföretagens inflytande, och det är en global konflikt där EF har väldigt många stakes in the matter och en väldigt problematisk position, eftersom EF på många sätt försöker motarbeta megaföretagen för att fortsätta vara en demokrati och en statsbildning i traditionell mening - en kamp länderna i till exempel Tigeralliansen sedan länge förlorat.


  Det har fallit sig så att EF fått rykte om sig som världens producent av finkultur, och den subkulturella rörelse som kallas eurostyle. EF producerar mycket film etc, men den anses ofta lite svår, artsy och fin i kanten, och det stora centrat för mer mainstream produktioner är Bollywood i Maharashtra och Andhra Pradesh, dit också många europeiska produktioner outsourcas. Många filmer är förmodligen på pappret producerade i Europa, men gjorda nästan helt i Bollywood. Tänk dock på att begreppet 'film' är lite mer komplext i NXs värld; ofta rör det sig om mer immersiva produktioner med olika nivåer av interaktivitet och virtual reality, och biografer i traditionell mening är nästan utdöda då allt streamas från nätet.
  Last edited by Ymir; 09 March 2014, 15.39.

  Kommentera


   #4
   Hej alla. Jag registrerade mig bara för kunna skriva om det här!
   En snabbis bara!

   En sak som man måste komma ihåg: Europa i neotech är skriven som en rollspels samhällsvision
   på samma sätt som alvernas kungariken i andra spel.
   Det ska inte ha något med samhällskunskap eller vår politik att göra.
   Det är stor skillnad på stilen av fantasi nu och då.
   Jag tycker inte man kan jämföra EU med Europiska Federationen i Neotech.
   ---
   Jag tycker grundboken presenterar en koncentrerad världsbild men det är rätt klart hur dom vill att länderna i världen ska se ut.
   Dom vände bara upp och ner på världen, man kan gå tillbaka till då 1st boken är skriven och titta på världs situationen då.
   Vänsterländer och högerländer byter plats. Trejde världen länder blir 1st världen länder och vice versa.

   Finns det något som inte står i böckerna så skulle jag gå efter 1980 talets värderingar och världsyn.


   Kommentera


    #5
    Ursprungligen skrivet av klas.wullt Visa inlägg
    Hej alla. Jag registrerade mig bara för kunna skriva om det här!
    En snabbis bara!

    En sak som man måste komma ihåg: Europa i neotech är skriven som en rollspels samhällsvision
    på samma sätt som alvernas kungariken i andra spel.
    Det ska inte ha något med samhällskunskap eller vår politik att göra.
    Det är stor skillnad på stilen av fantasi nu och då.
    Jag tycker inte man kan jämföra EU med Europiska Federationen i Neotech.
    ---
    Jag tycker grundboken presenterar en koncentrerad världsbild men det är rätt klart hur dom vill att länderna i världen ska se ut.
    Dom vände bara upp och ner på världen, man kan gå tillbaka till då 1st boken är skriven och titta på världs situationen då.
    Vänsterländer och högerländer byter plats. Trejde världen länder blir 1st världen länder och vice versa.

    Finns det något som inte står i böckerna så skulle jag gå efter 1980 talets värderingar och världsyn.
    Har inte sett det här inlägget förrens nu....
    Hur pass mycket avvikande ska det vara då? Förr jag tycker mig att mycket av den nuvarande politiken i Neotech II både grundar och baserar sig på våran politik och samhällsutveckling i den riktiga världen. EU som blivit EF är ju avsevärt mer federaliserat och centralstyrt än den blandning mellan konfederation och federation som vi har idag in-the-real-world.

    Kommentera

    Senaste inlägg

    Minimera

    Diskussioner Statistik Senaste inlägg
    Started by Henke, 16 February 2020, 13.32
    59 responses
    1.123 visningar
    0 gillar
    Senaste inlägg Jocke
    av Jocke
     
    Started by Björn Wärmedal, 17 February 2020, 11.05
    22 responses
    481 visningar
    12 gillar
    Senaste inlägg entomophobiac  
    Started by Kinbel, 12 February 2020, 11.18
    42 responses
    645 visningar
    0 gillar
    Senaste inlägg Rymdskeppet  
    Started by Ymir, 18 February 2020, 23.33
    14 responses
    431 visningar
    0 gillar
    Senaste inlägg Mekanurg  
    Started by entomophobiac, Igår, 10.05
    10 responses
    163 visningar
    1 gillar
    Senaste inlägg DanielSchenström  
    Started by Henke, 18 February 2020, 13.49
    40 responses
    661 visningar
    5 gillar
    Senaste inlägg DanielSchenström  
    Started by kwarnberg, 23 July 2019, 09.30
    49 responses
    1.565 visningar
    9 gillar
    Senaste inlägg kwarnberg  
    Started by Puckohue, 18 February 2020, 10.02
    9 responses
    188 visningar
    1 gillar
    Senaste inlägg gabrielledebourg  
    Started by Henke, 17 February 2020, 18.53
    45 responses
    863 visningar
    5 gillar
    Senaste inlägg Ulfgeir
    av Ulfgeir
     
    Started by Henke, 18 February 2020, 20.16
    3 responses
    99 visningar
    0 gillar
    Senaste inlägg Henke
    av Henke
     
    Arbetar …
    X