Tillkännagivande

Minimera
Inga tillkännagivanden ännu.

Typografi och terminologi i rollspel

Minimera
X
 • Filtrera
 • Tidsrymd
 • Visa
Rensa All
nya inlägg

  Typografi och terminologi i rollspel

  TL;DR: Hur gör ni med typografin för kontextspecifika termer (värden etc) i era rollspelstexter? Vilka lösningar föredrar ni?

  ------------

  Jag brottas i dagsläget lite med hur man ska sätta regeltexten i ett rollspel. Rollspelsregler är väldigt invecklade och komplexa jämfört med många andra instruktionstexter, samtidigt som de har extremt konceptspecifik terminologi. Som informationsdesigner klurar jag kring hur man kan förmedla den informationen så tydligt, effektivt och lättläst som möjligt. Dessutom ska det ju gå hyfsat lätt att ögna igenom en sida efter informationen man letar efter, i stundens hetta.

  För att ta ett exempel på en regelskiss jag har:
  Fysiska skador reducerar rollpersonens tålighet, medan mental press reducerar fokus. När tålighet når 0 avlider rollpersonens. När fokus når 0 är hen för mentalt utmattad för att kunna utföra fler handlingar. Återhämtning sker automatiskt när rollpersonen vilar. Hur mycket tålighet respektive fokus som återhämtas per god natts sömn motsvarar rollpersonens kropp respektive vilja.
  Utan formatering blir ju texten sjukt svår att förstå. Vad betyder ens "reducerad tålighet" regelmässigt? Vad då "rollpersonens kropp respektive vilja", vad tusan är det? Har man stenkoll på spelets specifika terminologi kan man eventuellt lista ut att "tålighet" och "fokus" åsyftar rollpersonens hälsovärden med samma namn, medan "kropp" och "vilja" är två grundvärden. Nej, någon form av markering eller förtydling behövs helt klart.

  Ett alternativ är ju att skriva ut allting tydligare:
  Fysiska skador reducerar rollpersonens tålighetsvärde, medan mental press reducerar fokusvärdet. När tålighetsvärdet når 0 avlider rollpersonen. När fokusvärdet når 0 är hen för mentalt utmattad för att kunna utföra fler handlingar. Återhämtning sker automatiskt när rollpersonen vilar. Hur mycket tålighetsvärden respektive fokusvärden som återhämtas per god natts sömn motsvarar rollpersonens grundvärde i kropp respektive grundvärdet i vilja.
  Det funkar ju bättre, men det finns stor risk för extremt klumpiga meningar i krångliga partier med flera olika värden. Det ger dessutom inga grafiska markörer alls, vilka hade kunnat underlätta sökbarheten på en sida.

  En vanlig lösning är att skriva de kontextspecifika termerna med versal:
  Fysiska skador reducerar rollpersonens Tålighet, medan mental press reducerar Fokus. När Tålighet når 0 avlider rollpersonen. När Fokus når 0 är hen för mentalt utmattad för att kunna utföra fler handlingar. Återhämtning sker automatiskt när rollpersonen vilar. Hur mycket Tålighet respektive Fokus som återhämtas per god natts sömn motsvarar rollpersonens Kropp respektive Vilja.
  Personligen gillar jag det bättre – det särskiljer termerna från den löpande texten. Men flyt och läslighet försämras en del av att det helt plötsligt blir en massa versaler mitt i meningar.

  Andra alternativ är kursivering och fetstil. Kursivering kan dock vara värt att spara till betoningar eller andra typer av kontextspecifika termer. Dessutom kan meningar bli ganska svårlästa av vara fulla med kursiveringar. Fetstil blir nästan för grafiskt distinkt – det är visserligen bra för sökbarheten, men det blir mindre lättläst då ögat automatiskt dras till dem:
  Fysiska skador reducerar rollpersonens tålighet, medan mental press reducerar fokus. När tålighet når 0 avlider rollpersonen. När fokus når 0 är rollpersonen för mentalt utmattad för att kunna utföra fler handlingar. Återhämtning sker automatiskt när rollpersonen vilar. Hur mycket tålighet respektive fokus som återhämtas per god natts sömn motsvarar rollpersonens kropp respektive vilja.
  Ett sista alternativ är ju att använda kapitäler:


  Kapitäler är min personliga favorit – det ger termerna en tydlig grafisk markering, som fortfarande inte stör läsligheten alltför mycket. Nackdelen är att de flesta typsnitten inte har äkta kapitäler, vilket begränsar urvalet. Dessutom tappar man möjligheten att göra akronymer till kapitäler istället till versaler som standard, vilket jag annars tycker är snyggt och det förbättrar även läsligheten.

  Nästa fråga blir ju dock: vilka termer ska markeras? Färdigheter, grundvärden och dylikt känns ju ganska givna. Men bör man markera "skada" och "återhämtning" för att markera att de också har en kontextspecifik innebörd? Samma sak kan gälla vapens "räckvidd" och rustningars "skydd". "Perfekt" och "fummel" är ju också termer med väldigt specifik betydelse i den här kontexten. Namn på feats och övernaturliga förmågor? Det problematiskt att bara markera vissa godtyckliga termer, men någonstans blir det ju bara galenskap att markera varenda term i en regelbok.

  En eventuell lösning är ju förstås att blanda lösningar, beroende på vilken typ av term det rör sig om. Kapitäler för värden, versal för namn på feats och förmågor, samt skriva ut vissa mer raka saker tydligt, exempelvis. Det är den variant jag lutar mest åt, även om det ibland kan vara lite krångligt att lista ut exakt vilken av de kategorierna som olika saker ingår i.

  Hur brukar ni tänka och arbeta? Vilka lösningar föredrar ni?
  Last edited by ceruleanfive; 21 March 2018, 13.28.

Senaste inlägg

Minimera

Arbetar …
X