Tillkännagivande

Tillkännagivande Module
Minimera
Inga tillkännagivanden ännu.

E&E: Brefven berättar

Sidnamn Module
Flytta Ta bort Minimera

Senaste inlägg

Senaste inlägg Module
Minimera

Diskussioner Statistik Senaste inlägg
Skapad av God45, Igår, 20.08
6 responses
99 visningar
1 gillar
Tre solar  
Skapad av Förstefadern, 05 October 2018, 12.54
11 responses
951 visningar
5 gillar
Spelaroll  
Skapad av Bolongo, Igår, 08.55
22 responses
665 visningar
0 gillar
Svarte Faraonen  
Skapad av Henke, Igår, 19.19
12 responses
134 visningar
0 gillar
soda
av soda
 
Skapad av anth, Idag, 10.53
0 responses
23 visningar
0 gillar
anth
av anth
 
Skapad av luddwig, 11 November 2018, 09.25
1 response
54 visningar
0 gillar
luddwig
av luddwig
 
Skapad av Enshadi, Idag, 09.29
0 responses
28 visningar
0 gillar
Enshadi
av Enshadi
 
Skapad av Pendragon, 09 October 2018, 20.39
16 responses
1.368 visningar
6 gillar
Rhodryn
av Rhodryn
 
Skapad av Quadrante, Idag, 00.57
0 responses
45 visningar
0 gillar
Quadrante  
Skapad av pappa, Idag, 00.01
0 responses
27 visningar
2 gillar
pappa
av pappa
 
X
Konversationsdetalj Module
Minimera
 • Filtrera
 • Tidsrymd
 • Visa
Rensa All
nya inlägg

 • E&E: Brefven berättar

  Kartellens Epistlar & Elände-kampanj avlutades för en tid sedan. Den bjöd på smuts, snusk, punch, hemliga sällskap, politiska konspirationer och annat mustigt från samhällets baksida i 1700-talets Stockholm.

  Den bjöd också på brevskrivande till viktigare SLP, både i syfte att begränsa konsekvenserna av rollpersonernas inkompetenta agerande och som en del av deras kompetenta intrigerande. I brist på tid och ork att skriva en riktig krönika postar jag breven här.

 • #2
  Ädell och Högachtadt Hr Riksdagsman  Medh gårigt bud erhölte iag dhe angenäma Penningar, 300 d: Smt, som er sekreterare skyndosammt hit sände. Mottag min quittens samt min där uppå gifna försäkran at P af M.M:s manskap blifwa bortförd och bewakad å den öfverenskommna dagen. De härliga gossar genom hwilckas fögderier P kommer att conwoyeras till Hudrickswal, Gefle, Strängnäs eller likaledes aflegset röfhål, ålegges at en noga upsicht på densamme hafwa och förwahras att han ej på något sätt må få tilfälle att undankomma, til hwilcket han torde söka lägenhet, medan det för hans Maijt:s skulle wara en stoor skada, i anseende till det, som föromrördt är - förblifwer.  Högwälborne Hr Rikdagsmannens Ödmiukaste Tienare

  B. Bult

  Kommentera


  • #3
   Lite bakgrund till ovanstående brev:

   Rollpersonerna kontaktades av en riksdagsman i hattpartiet som lovade att betala bra om en viss annan riksdagsman skulle få förhinder att delta i en viktig votering. Olika mer eller mindre listiga planer dryftades och förkastades, tiden rann iväg och det slutade med att rollpersonerna kvällen innan den aktuella dagen tog sig till riksdagsmannens gods, brukade övervåld, förde bort stackaren (i hans egen vagn om jag minns rätt) och släppte honom mörbultad utanför Strängnäs.

   Brevet författades en tid senare i syfte att kasta skulden på en konkurrerande ansamling hejdukar under ledning a M.M. och B. Bult. Det skulle troligen också kasta skulden på fel riksdagsman men detta är höljt i dunkel då rollpersonerna upplevde genuin förvirring angående vilken sida de egentligen stödde i det politiska spelet.

   Kommentera


   • #4
    Högwälborne Hr Öhrn!

    lag, Dietrich Kruntz, tillskrifver eder i mangel af nödig skiutz i ett ärende som är af lika stor vikt som prekariatet i den situtation underrättelser om detsamma må försätta oss båda i. Därföre hörsambst ödmiukast fölliande angelägenheet:

    Det ha kommit til min kjennedom, till lika kjennedom hos hvelkänt patrask och bedragare, at ni förfoga öfver trenne artefakter, hwilka är af stort intresse för patraskets finanziärer. Det är af intresse för oss båda, at oftabemelt patrask föras bakom ljuset, att de ej längre är i eder besittning, i annor händelse, och där tillfället nu gå uhr händerne, komma denna hvetskap ofehlbart framdels at bringa eder beswär sampt hazard.

    Låt under diskreition inrätta samt bringa i gång ryktesspridning om inbrott i eder boning under eder hvistelse i Grisslehamn. Låt, än mer diskret, ändock otvetydigt i de rätta kretsar, ryktet at edra tre föremål är försvunna spridas i oftabemelta kretsar.

    Vidtag utan dröjsmål correspondencen til eder kammarfjant, ehuru han må ordna med de nödiga arrangemangen.

    Wed eder återkombst til Stockholm kommer medlemmar ur mitt sellskab utan drögzmål at kontakta eder sambt ödmiuk bringa eder de oförgrijpelige förklaringar.

    eder hörsamste tienare,
    Dietrich Kruntz

    Kommentera

    Arbetar …
    X