Då har jag haft en stund över att läsa igenom introduktionsscenariot till Chock: Åter från graven publicerat av Eloso.

Häftet är på strax under 60 sidor och inleds med ett kortare kapitel med en regelsammanfattning (kommer dock inte gå in på reglerna i det här inlägget), fortsätter med själva scenariot, en handfull färdiga rollpersoner för att snabbt komma igång och som avslutning några sidor seriestrippar i Chocks universum. Jag gillar upplägget och minns att det fanns motsvarande låg-prepp häfte i original Chock på 80-talet där man direkt kunde välja bland färdiga rollpersoner och undersöka "Skräck i Warwick House" (titelns namnuppbyggnad är möjligtvis också en blinkning till det scenariot). På samma sätt som "Sju sorters skräck" lider av korrekturmissar och mängder med upprepningar märker man ganska snart att den här produkten dras med liknande problem, vilket givetvis är beklagligt. Illustrationerna i boken är dock mycket fina och man får sköna nostalgivibbar. Det finns också en karta över både herrgård och omgivningen vilket är uppskattat (en liten detalj är att det är lite svårt att tyda sifferhänvisningarna till herrgårdens rum, samt att även om det är fint med färglagda kartor så vill man gärna använda dem som handout under spel och då vore det bra om de antingen var lösa och inte inlimmade i häftet, eller printervänligt svartvita).

Själva scenariot är en historia om en obebodd herrgård som sägs vara hemsökt och rollpersonerna blir erbjudna en större summa pengar för att dokumentera detta vid en övernattning. Den här ingången i scenariot med pengar som incitament tycker jag personligen är trist då färdiga rollpersoner hade världens chans att ha mer intressanta anledningar än pengar att undersöka saken. Det finns i RP´s bakgrund inget som knyter dem till historien - de är bara personer som råkar haft kontakt med det övernaturliga tidigare. Samtidigt så förstår jag inte riktigt ingången med pengarna då RP svarar på en annons (i en tidning förmodar jag?), men att uppdragsgivaren är medlem i "spökjägargänget" Väktarna. Även om det finns en viss anledning i scenariot varför uppdragsgivaren inte ville gå den officiella vägen så blir det här lite trist och onödigt tillkrånglat (det hade t.ex. varit mycket mer intressant om en av RP hade haft uppdragsgivarens bakgrund och agenda). Jag blir också lite fundersam till varför rollpersonerna måste använda "en analog kamera och en kassettdriven röstinspelare" för att dokumentera påstådd paranormal aktivitet när allt utspelar sig i nutid, men det kanske finns en anledning som jag missat.

Mysteriet i sig sträcker sig en bra bit tillbaka i tiden och för detta finns en tidlinje vilket är bra och pedagogiskt. Scenariot har egentligen två huvudantagonister, men det känns lite oklart utifrån att den ena verkar vara bekämpad för längesedan, men av någon anledning så har den ändå skapat en bundsförvant i nutid.
Spoiler: 
Det rör sig om en brunnsgubbe som en tidigare ägare av Herrgården förvisat genom att bekämpa den med salt, men ändå har en kille i ett ungdomsgäng druckit av brunnsvattnet och på något sätt blivit aggressiv och offrar till varelsen eftersom han druckit brunnsvatten, men hittar inget under varelsen i Chockmästarens-bok kring vad som händer om man dricker vattnet, och när det gäller att den skulle räddat sig från brunnen kräver ett annat kärl som är minst 5 meter djupt... nåväl...


För att vara ett introscenario så kan jag tycka att det är lite onödigt tillkrånglat med olika antagonister och den långsträckta historien som förklarar nuläget. Även om det finns flera sätt att nysta fram ledtrådarna så finns det ju egentligen ingen anledning för rollpersonerna att nysta i varför läget är som det är. De skall ju bara dokumentera eventuella övernaturligheter för att få sin belöning. Istället för att använda flera antagonister och händelser så tycker jag man skulle fokuserat mer på en av dem och förklara exakt hur den uppenbarar sig, hur den lockar till sig RP och hur RP kommer behöva agera. Den biten kräver förmodligen lite tankearbete/prepp som borde funnits klart i den här typen av introduktionsäventyr.

Summerat tycker jag ändå historien är helt ok och det finns potential för intressant spel.